Дозвіл держекспортконтролю

Державна служба експортного контролю України або, скорочено — Держекспортконтроль — це організація, яка займається видачею дозволів або висновків на право експорту, тимчасового вивезення, імпорту, тимчасового ввезення або реекспорту товарів. Якщо коротко, то Держекспортконтроль здійснює експертизу і видає відповідні документи, необхідні для проходження вантажів і транспортних засобів через митний кордон України.

Імпортно-експортні операції з товарами здійснюються виключно на підставі рішень і дозволів Держекспортконтролю, які є підставою для прийняття товару до митного оформлення. Дозволи та ув’язнення можуть бути генеральними або разовими, а також видані на термін дії контракту, але не більше ніж на 3 роки. Рішення і дозволи видаються на основі заявки та всіх необхідних документів, отриманих від суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. У разі необхідності, Держекспортконтроль може залучати для проведення експертизи та аналізу представників інших міністерств, установ та організацій. Термін розгляду заявок залежить від категорії товарів, але не може перевищувати з дня отримання всіх необхідних документів:

45 днів — експорт / реекспорт товарів військового призначення;

30 днів — експорт / реекспорт товарів подвійного використання та тимчасового ввезення / вивезення будь-яких товарів;

15 днів — імпорт і транзит товарів.

дозвіл держекспортконтролю підлягають товари таких категорій, без винятків:

товари, які відносяться до ядерної діяльності та можуть бути використані у створенні ядерної зброї;

товари, які можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї;

вироби ракетної техніки, обладнання, матеріали та технології, в тому числі після відповідного доопрацювання, які використовуються або можуть бути використані у створенні ракетної зброї;

товари військового призначення;

товари подвійного використання.

 

За результатами експертизи Держекспортконтроль приймає відповідне рішення про видачу позитивного або негативного висновку:

на право здійснення транзиту товарів;

на право здійснення тимчасового ввезення / вивезення товарів;

про надання дозволу на право імпорту / експорту товарів, в тому числі із зазначенням особливих умов, які формулюються в окремому висновку;

про видачу імпортного сертифіката України на товари або відмову в його видачі;

про видачу сертифіката кінцевого споживача / користувача;

про продовження дії дозволу на міжнародні передачі товарів.

Читайте также: